Verzet Vonnis Politierechtbank

Uitspraak politierechtbank (vonnis)

Wanneer u werd veroordeeld door de politierechtbank en u gaat niet akkoord met de bestraffing die door de politierechtbank werd opgelegd, bestaan er mogelijkheden om de uitspraak van de politierechtbank in rechte aan te vechten door middel van het aanwenden van rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie).

Het is essentieel dat de aanwending van deze rechtsmiddelen correct en tijdig gebeurt. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen.

Verzet aantekenen (verstekvonnis) (toestand vanaf 01.03.2016)

Indien u niet aanwezig, noch vertegenwoordigd was door een advocaat op de zitting van de politierechtbank (of de correctionele rechtbank zetelend in graad van hoger beroep) waarop uw zaak behandeld werd, zal u bij verstek veroordeeld worden.
Indien u afwezig en niet vertegenwoordigd was op de zitting waarop uw zaak werd behandeld en u niet akkoord kan gaan met de straf die door de politierechtbank (of de correctionele rechtbank zetelend in graad van hoger beroep) werd opgelegd, zal u verzet dienen aan te tekenen tegen het vonnis van de politierechtbank (of de correctionele rechtbank zetelend in graad van hoger beroep).
Indien u verzet aantekent, zal de zaak vervolgens opnieuw worden behandeld door de politierechtbank (of de correctionele rechtbank zetelend in graad van hoger beroep).

Belangrijk is dat u bij een procedure op verzet geen verzwaring van uw straf kunt oplopen. U hebt dus niets te verliezen.

De uiterste termijn om verzet aan te tekenen beloopt 15 dagen na de kennisname van de betekening van het verstekvonnis door de gerechtsdeurwaarder. Indien u op het ogenblik van de betekening van het verstekvonnis door de gerechtsdeurwaarder vb. in het buitenland verbleef, zal de termijn van 15 dagen een aanvang nemen van het ogenblik dat u opnieuw thuis bent gekomen en kennis hebt genomen van dit verstekvonnis.

Maar! Zelfs wanneer het verzet tijdig en op een correcte wijze werd aangetekend, betekent dit niet dat de politierechter (of de correctionele rechtbank zetelend in graad van hoger beroep) de zaak op verzet zal moeten behandelen. Wanneer het zeker is dat u kennis had van de dagvaarding in de procedure waarin u verstek heeft gelaten – het Openbaar Ministerie moet bewijzen dat u kennis had van de dagvaarding – zal het verzet worden afgewezen indien u geen overmacht of een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van uw verstek kan aantonen.

Het aantekenen van verzet dient te gebeuren door middel van dagvaarding waardoor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist is. Voor de opmaak van een dagvaarding in verzet doet u best beroep op een advocaat.

De kostprijs van een dagvaarding in verzet bedraagt +/- 50 euro. Deze kost zal evenwel veelal gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

Indien u hieromtrent verdere vragen hebt, kan u contact opnemen met onze specialisten.