Alcoholslot

Een alcoholslot is een klein toestel in uw voertuig dat verbonden wordt met de startmotor van uw voertuig. Voor u kan starten, moet u in het alcoholtoestel blazen. Het toestel meet dan de hoeveelheid alcohol. Als de hoeveelheid gemeten alcohol groter is dan de maximaal toegestane hoeveelheid, zal de motor van uw voertuig niet starten.

Indien de rechtbank een alcoholslot oplegt, zal u tevens verplicht zijn een omkaderingsprogramma te volgen.

De kostprijs van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma is aanzienlijk en bedraagt makkelijk 3.000,00 euro of meer.

Indien de rechtbank u tevens een boete oplegt, kan de rechtbank de geldboete evenwel verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van het alcoholslot evenals met de kosten van het omkaderingsprogramma.

Bij een intoxicatie van tenminste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille) of in geval van dronkenschap kon de rechtbank voor feiten gepleegd tot 1 juli 2018 facultatief een alcoholslot opleggen voor een periode van minimaal 1 jaar en te hoogste 5 jaar of voorgoed.

Voor feiten gepleegd na 1 juli 2018 kan de rechtbank nog steeds facultatief een alcoholslot opleggen bij een intoxicatie van tenminste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille) of in geval van dronkenschap, met dien verstande dat de duur van het alcoholslot ten minste 1 jaar en maximum 3 jaar of levenslang bedraagt.

Voor feiten gepleegd na 1 juli 2018 zal de rechtbank evenwel in beginsel verplicht zijn u een alcoholslot op te leggen voor een duur van minimaal 1 jaar indien u veroordeeld wordt voor een intoxicatie van ten minste 0,78 mg/l UAL (1,8 promille). De rechtbank kan evenwel beslissen u geen alcoholslot op te leggen mits bijzondere motivering.

Indien u na 1 juli 2018 tweemaal betrapt wordt op het besturen van een voertuig in een staat van strafbare alcoholintoxicatie van ten minste 0,50 mg/l UAL of 1,2 promille, zal de rechtbank u verplicht een alcoholslot dienen op te leggen. De rechtbank zal niet kunnen beslissen u geen alcoholslot op te leggen. Afwijkingen zijn in dit geval dus niet toegestaan.

De rechtbank kan mits bijzondere motivering steeds beslissen dat u bepaalde voertuigcategorieën toch mag besturen zonder alcoholslot, met dien verstande dat de rechtbank geen uitzondering zal kunnen toestaan voor de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding gaf tot de veroordeling behoort.

Dit kan vooral van belang zijn bijvoorbeeld indien u tewerkgesteld bent als vrachtwagenchauffeur.

Stel dat u bijvoorbeeld op 15.07.2018 tegengehouden wordt door de politie waarbij een alcoholconcentratie wordt vastgesteld van 2,3 promille terwijl u uw personenwagen bestuurde. De rechtbank zal in beginsel verplicht zijn u een alcoholslot op te leggen voor een periode van 1 jaar. De rechtbank zou in voorkomend geval kunnen oordelen dat u enkel een alcoholslot wordt opgelegd voor het besturen van uw personenvoertuig, doch dat u een vrachtwagen wel mag besturen zonder alcoholslot.

Indien u een alcoholslot werd opgelegd en u bestuurt een voertuig dat niet is uitgerust met een alcoholslot of u voldoet niet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma, dan bent u strafbaar.

In voorkomend geval kan u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 500,00 euro tot 2.000,00 euro (te vermeerderen met de opdeciemen) én met een rijverbod gelijk aan tenminste de periode waarvoor u een alcoholslot werd opgelegd.