Slachtoffer Verkeersongeval

Wat te doen?

Als slachtoffer van een verkeersongeval lijdt u dikwijls heel wat schade.

De stappen die u onmiddellijk na een ongeval dient te ondernemen zijn de volgende:

U heeft schade aan uw voertuig, kledijschade, er is de opeenstapeling van kosten (medische kosten, vervoerskosten, administratiekosten, …), u lijdt morele schade, …

Het is dan ook uiterst belangrijk dat u, indien u slachtoffer was van een verkeersongeval, zo spoedig mogelijk een dossier aanlegt waarin u al het mogelijke bewijsmateriaal (foto’s van de plaats van het ongeval, namen van getuigen, verklaringen van getuigen, …) van het ongeval en de door u verrichte onkosten bundelt, gestaafd met de nodige bewijsstukken (rekeninguittreksels, facturen, …).

Bewijsgaring is, niettegenstaande dit vlak na een ongeval veelal het minste van uw zorgen zal zijn, van essentieel belang met het oog op een eventuele latere gerechtelijke procedure. Besteed daaraan dan ook de nodige aandacht!

Vul samen met de tegenpartij het ongevallenformulier in.

Ga daarbij voorzichtig te werk. Vul het aanrijdingsformulier ook in indien de tegenpartij te kennen geeft dat hij/zij schuld heeft aan het ongeval en uw schade zal vergoeden. Het gebeurt immers vaak dat schadeveroorzakers later inzien dat het financieel aantrekkelijker is om de schuld in uw schoenen te schuiven.

Bij geringe schade, een duidelijk toedracht van het ongeval én wanneer de tegenpartij zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent op het aanrijdingsformulier, is het niet noodzakelijk om de politie te verwittigen.

Aanvaard nooit uw aansprakelijkheid voor het ongeval bij de ondertekening van het aanrijdingsformulier. Het kan gebeuren dat u meent aansprakelijk te zijn voor het ongeval, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Laat de beoordeling van uw eventuele aansprakelijkheid dan ook over aan uw verzekeringsmaatschappij of aan de rechtbank, waarbij u een beroep kunt doen op de gespecialiseerde juridische bijstand.

Indien er gewonden zijn contacteert u uiteraard eerst en vooral de hulpdiensten en bent u trouwens ook verplicht om de politie te contacteren.

Zijn er geen gewonden en is er enkel blikschade, ontruim dan zo snel mogelijk de rijbaan om verdere ongevallen te vermijden. Neem wel eerst foto’s van de plaats van het ongeval alvorens u de voertuigen verplaatst.

Is er enkel blikschade, dan bent u niet verplicht de politie te contacteren. Indien de tegenpartij echter niet wil meewerken en zijn aansprakelijkheid betwist, aarzel dan niet en neem onmiddellijk contact op met de politie.

Neem na het ongeval zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen (BA).

Daarenboven informeert u best ook de eventuele andere verzekeringsmaatschappijen waarbij u een verzekering hebt afgesloten die mogelijks dekking kunnen verlenen (hospitalisatieverzekering, familiale verzekering, …).

Fietser, voetganger of passagier en slachtoffer van verkeersongeval?

Indien u als zwakke weggebruiker of passagier slachtoffer was van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken was, weet dan dat u steeds vergoeding kunt bekomen voor de schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of overlijden en voor kledijschade, ook bijvoorbeeld indien zou blijken dat de tegenpartij onvermogend en niet verzekerd was.

Er is immers voorzien in een automatische schadeloosstelling.