Herhaling

Herhaling

Hardleerse chauffeurs worden strenger aangepakt.

Indien u veroordeeld werd voor een zware verkeersovertreding en binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het vorig veroordelend vonnis dat definitief is geworden opnieuw een veroordeling oploopt naar aanleiding van een zware verkeersovertreding, zal u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf en/of een geldboete, doch eveneens tot een rijverbod van ten minste drie maanden tot vijf jaar of voorgoed, tot het ondergaan van een medisch en psychologisch onderzoek en tot het opnieuw afleggen van uw theoretisch en praktisch rijexamen.

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens enkelvoudige herhaling opnieuw veroordeeld wegens een zware verkeersovertreding dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 6 maanden en zal u eveneens alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens dubbele herhaling opnieuw veroordeeld wegens een zware verkeersovertreding dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 9 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Onder zware verkeersovertreding dient hierbij te worden verstaan:

  • verkeersovertreding van de vierde graad;
  • zware snelheidsovertreding (meer dan 30 km per uur te snel in bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km per uur te snel op andere wegen);
  • rijden zonder geldig rijbewijs;
  • alcoholintoxicatie van tenminste 0,35 mg/l UAL of 0,8 promille;
  • dronkenschap of soortgelijke toestand;
  • rijden onder invloed van drugs;
  • rijden spijts verval;
  • radarverklikker;
  • rijden zonder geldige verzekering (dit sinds de inwerkingtreding van de Wet ter verbetering van de Verkeersveiligheid);