Hoger Beroep Politierechtbank

Hoger beroep aantekenen (toestand vanaf 01.03.2016)

U werd veroordeeld door de politierechtbank maar kan niet akkoord gaan met het vonnis van de politierechtbank.
U vraagt zich waarschijnlijk af of u iets kan doen tegen de uitspraak van de politierechtbank.

Ja. U kan hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de politierechtbank.
Indien u beroep aantekent, zal de zaak daaropvolgend behandeld worden door de correctionele rechtbank. Drie rechters zullen uitspraak doen over het beroep i.p.v. één rechter.

Het aantekenen van hoger beroep dient te gebeuren binnen de 30 dagen na het tussengekomen vonnis, waarbij de termijn van 30 dagen begint te lopen de dag nadat het vonnis werd uitgesproken. Voor het aantekenen van hoger beroep dient u een grievenformulier neer te leggen op de griffie van de politierechtbank. Uw advocaat kan hiervoor het nodige doen in uw naam.

Wenst U te weten of het in uw specifieke geval zinvol is om hoger beroep aan te tekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten.

Voorziening in cassatie

Indien verzet en hoger beroep niet meer mogelijk zijn, is enkel voorziening in cassatie nog mogelijk. De bijstand van een advocaat is in voorkomend geval onontbeerlijk. Het Hof van Cassatie kan evenwel niet oordelen over de grond van de zaak maar zal nagaan of een bepaalde rechtsregel werd geschonden.