Door het rood rijden

Door een rood licht gereden?

Rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep, of zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voor bij te rijden. Het negeren van een rood licht vormt een overtreding van de derde graad.

Wat riskeer ik?

Het vervolgingsbeleid voor het negeren van een rood licht verschilt van gerechtelijk arrondissement tot gerechtelijk arrondissement en kan steeds worden gewijzigd door het bevoegde parket.

Afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement waarin u de overtreding beging en het op dat ogenblik door het openbaar ministerie gevoerde beleid, zal u al dan niet onmiddellijk worden gedagvaard voor de politierechtbank.

Zo wordt in de gerechtelijk arrondissementen Gent, Brugge en Dendermonde op heden quasi automatisch overgegaan tot dagvaarding van een bestuurder die een rood verkeerslicht negeerde, terwijl in het arrondissement Antwerpen veelal een onmiddellijke inning of minnelijke schikking wordt voorgesteld.

Het parket zal bij de beoordeling om al dan niet tot vervolging over te gaan eveneens rekening houden met een aantal andere elementen, zoals de leeftijd van de bestuurder in kwestie, het strafrechtelijk verleden, of de overtreding gepaard gaat met andere overtredingen (bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, alcohol, gevaarlijk rijgedrag, …), … Ook indien de overtreding werd begaan door een vrachtwagenbestuurder zal het bevoegde parket veelal strenger optreden.

Een onmiddellijke inning kan worden voorgesteld van 174,00 euro.

Een minnelijke schikking kan worden voorgesteld voor een bedrag van 235,00 euro.

Bij vervolging voor de rechtbank riskeert u een geldboete van minimaal 30,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

De rechtbank kan u eveneens een rijverbod opleggen voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Bent u een beginnende bestuurder op het ogenblik dat u de overtreding beging, dan zal u steeds worden gedagvaard voor de politierechtbank. De politierechtbank is verplicht om u een rijverbod op te leggen van minimaal 8 dagen. Ook zal u uw theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.