Parkeerovertreding

Verkeerd geparkeerd?

Een boete of retributie wegens verkeerd parkeren is iets wat ieder van ons wel eens overkomt maar daarom niet minder vervelend.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 2 soorten van parkeerovertredingen. Enerzijds strafbare parkeerovertredingen en anderzijds niet-strafbare parkeerovertredingen.

Volgende parkeerovertredingen worden niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd:

  • betalend parkeren – niet betalen parkeergeld;
  • beperkte parkeertijd – niet plaatsen parkeerschijf;
  • bewonersparkeren – niet plaatsen bewonerskaart;

De inbreuken daarop worden vastgesteld door gemeentepersoneel of een private concessiehouder en worden afgehandeld met een door de gemeente opgelegde parkeerretributie. Indien u dergelijke parkeerretributie niet betaalt, zal de gemeente normalerwijze overgaan tot het versturen van een dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder. In geen geval zal u evenwel een strafrechtelijke veroordeling kunnen oplopen.

Anders is het gesteld met de strafbare parkeerovertredingen, zoals bijvoorbeeld het parkeren op een voetpad, parkeren op een gehandicaptenplaats, parkeren t.h.v. een onderbroken gele lijn, … Dergelijke parkeerovertredingen dienen nog steeds te worden vastgesteld door de politie. Het betreffen overtredingen van de tweede graad.
Dergelijke overtredingen worden veelal afgehandeld met een voorstel tot onmiddellijke inning ten bedrage van 116,00 euro of een voorstel tot minnelijke schikking ten bedrage van 160,00 euro.
Indien u naar aanleiding van een parkeerovertreding wordt gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank riskeert u een geldboete van 20,00 euro tot 250,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen). De rechtbank kan u eveneens een rijverbod opleggen van minimaal 8 dagen.

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.