Andere verkeersovertredingen

Categorieën

De verkeersovertredingen worden opgedeeld in vier categorieën.

Overtredingen van de vierde graad, de zwaarste categorie, geven steeds aanleiding tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Wenst u te weten tot welke categorie de overtreding die u beging behoort, dan kan u dit terugvinden via volgende link: Overtredingen in graden of door rechtstreeks contact op te nemen met onze specialisten

Aard overtreding Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank * Verval recht tot sturen
- Eerste graad € 58 € 85 € 10,00 tot € 250,00 Mogelijk, doch enkel bij artikel 38 § 1, 4° ****
- Tweede graad € 116 € 160 € 20,00 tot € 250,00 Facultatief
- Derde graad € 174 € 235 € 30,00 tot € 500,00 Facultatief (verplicht bij beginnende bestuurders)
- Vierde graad € 473 ** € 40,00 tot € 500,00 8 dagen tot 5 jaar ***

* Geldboete te vermenigvuldigen met de opdeciemen
** Niet mogelijk voor Belgen. In principe wordt altijd gedagvaard.

*** Niet noodzakelijk mits motivatie in vonnis.
**** Artikel 38 § 1, 4° van de Wegverkeerswet bepaalt dat de rechter het verval van het recht tot sturen kan uitspreken indien hij veroordeelt wegens een overtreding van de Wegverkeerswet en van de reglementen uitgevaardigd ter uitvoering ervan en de schuldige binnen de drie jaar voor de overtreding driemaal daaromtrent veroordeeld werd.

Een beginnende bestuurder die met een motorvoertuig een verkeersovertreding van de derde graad begaat, zal steeds worden gedagvaard voor de politierechtbank. De politierechter is verplicht een rijverbod van minimaal 8 dagen uit te spreken en het terugkrijgen van het rijbewijs afhankelijk te stellen van het slagen in het theoretisch of praktisch rijexamen.

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes opgelegd in de wet en die worden opgelegd door de rechtbank te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.