Geldboete

Als u door de politierechtbank wordt veroordeeld tot het betalen van een geldboete, zal u in beginsel binnen een aantal maanden na uw definitieve veroordeling een betalingsuitnodiging ontvangen van de Dienst Penale Boeten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Op de betalingsuitnodiging wordt het te betalen bedrag vermeld evenals de uiterste betaaldatum.

Indien u betalingsproblemen ondervindt en de opgelegde geldboete niet in één keer kunt betalen, kan u steeds een verzoek richten tot de Dienst Penale Boeten van de Federale Overheidsdienst Financiën met verzoek om u een afbetalingsplan toe te staan. Meestal wordt aan dergelijk verzoek een positief gevolg gegeven.

Bijdrage aan het slachtofferfonds

Indien u wordt veroordeeld door de politierechtbank tot een geldboete van meer dan 25,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen), zal de rechter u steeds dienen te veroordelen tot het betalen van een bepaald bedrag aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

De verschuldigde bijdrage bedraagt op heden 200,00 euro.

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.