Vluchtmisdrijf

Gevlucht na een ongeval?

U pleegt vluchtmisdrijf wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval en de plaats van het ongeval verlaat om te vermijden dat de politie dienstige vaststellingen kan doen.

Zelfs wanneer het ongeval niet aan uw schuld te wijten is, bent u verplicht om ter plaatse te blijven na een ongeval.

Ook wanneer u als voetganger of fietser betrokken bent bij een ongeval, mag u de plaats van het ongeval niet verlaten.

Het gegeven dat u een kaartje met uw naam of telefoonnummer achterlaat op de plaats van het ongeval doet daaraan niets af. U blijft strafbaar wegens vluchtmisdrijf. Eventuele vaststellingen moeten immers ook op uw persoon kunnen geschieden (bijvoorbeeld: alcoholcontrole).

Ook als u de vlucht neemt, u zich enkele uren later bedenkt en alsnog contact opneemt met de politie om aangifte te doen van het ongeval, blijft u strafbaar wegens vluchtmisdrijf.

U maakt zich bijvoorbeeld eveneens schuldig aan vluchtmisdrijf wanneer u de politie verwittigt, maar u vervolgens – ten onrechte – ontkent dat u bestuurder was van het voertuig.

Uiteraard mag u wel naar het ziekenhuis wanneer u gewond bent. U mag de plaats van het ongeval ook eventjes verlaten om de politie of de hulpdiensten te waarschuwen.

Opdat u zou kunnen veroordeeld worden wegens vluchtmisdrijf dient de rechtbank wel vast te stellen dat u er zich bewust van was dat u bij een ongeval betrokken was. Vragen die de rechter zich zal stellen zijn bijvoorbeeld: Diende u het ongeval gevoeld of gehoord te hebben gelet op de impact? Heeft u met iemand gepraat na het ongeval? …

Vereist is verder dat het ongeval zich voordeed op een openbare plaats. Dit is zowel de openbare weg als een plaats die voor het publiek toegankelijk is, zoals een ondergrondse parking, de parking van een grootwarenhuis, de parking van een restaurant, …

Indien het ongeval zich voordeed op de oprit van een privéwoning zullen de wettelijke bepalingen inzake vluchtmisdrijf derhalve geen toepassing vinden.

Wat riskeer ik?

Indien u vluchtmisdrijf pleegt, zal u steevast worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank.

Welke straf u riskeert is afhankelijk of het een vluchtmisdrijf met of zonder gekwetsten betreft.

Een vluchtmisdrijf na een ongeval zonder gekwetsten is strafbaar met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of met een geldboete van 200,00 euro tot 2.000,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen). De rechtbank kan u bovendien veroordelen tot een rijverbod voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Bent u beginnende bestuurder, dan is de rechter verplicht om een rijverbod op te leggen van minimaal 8 dagen en zal u verplicht uw theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Een vluchtmisdrijf na een ongeval met gekwetsten wordt gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar en/of met een geldboete van 400,00 euro tot 5.000,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) én met een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of voorgoed. Tevens zal u verplicht uw theoretisch en praktisch rijexamen moeten afleggen en een psychologisch onderzoek moeten ondergaan.

Een vluchtmisdrijf na een ongeval met dodelijke afloop wordt gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en/of een geldboete van 400,00 euro tot 5.000,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) én met een rijverbod van tenminste drie maanden tot 5 jaar of voorgoed. Tevens zal u verplicht uw theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en een psychologisch onderzoek moeten ondergaan.

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Herhaling

Indien u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling wegens vluchtmisdrijf opnieuw vluchtmisdrijf pleegt, zal u tevens worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar en/of een geldboete van 400,00 euro tot 5.000,00 euro (te verhogen met de opdeciemen).

Indien u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling wegens vluchtmisdrijf opnieuw vluchtmisdrijf pleegt naar aanleiding van een verkeersongeval met gewonden of dodelijke afloop, zal u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand tot 8 jaar en/of met een geldboete van 800,00 euro tot 10.000,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Wordt u binnen de drie jaar na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering opnieuw veroordeeld voor één van deze zware overtredingen, dan zal de rechtbank u verplicht een rijverbod van ten minste drie maanden tot vijf jaar of voorgoed moeten opleggen. Tevens zal u moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en uw praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens enkelvoudige herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 6 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens dubbele herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 9 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Voorbeeld: Stel dat u bij vonnis van de politierechtbank d.d. 01.01.2018 werd veroordeeld wegens vluchtmisdrijf (zonder gewonden of doden). Op 15.07.2018 pleegde u opnieuw vluchtmisdrijf naar aanleiding van een verkeersongeval met gewonden. U zal opnieuw voor de rechtbank moeten verschijnen. Deze zal vaststellen dat u zich in staat van herhaling bevindt en u minimaal moeten veroordelen tot een geldboete van 6.400,00 euro (800,00 euro x 8) en een rijverbod van minimaal drie maanden. U zal eveneens een medisch en psychologisch onderzoek moeten ondergaan en uw theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf?

Indien u slachtoffer was van een verkeersongeval waarbij de dader de vlucht heeft genomen, onderneemt u best volgende stappen:

  • Doe onmiddellijk aangifte van het verkeersongeval bij de politie. Deze zullen alles in het werk stellen om de gevluchte persoon te identificeren.
  • Doe aangifte van het ongeval bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Wanneer de persoon die vluchtmisdrijf pleegde zich naderhand aangeeft of gevonden wordt, kunnen er zich twee mogelijkheden voordoen.

Ofwel wordt alles geregeld via de verzekeringsmaatschappij, ofwel wordt de aansprakelijkheid of de hoogte van de gevorderde schadevergoeding betwist en zal u de vergoeding van uw schade moeten bekomen voor de rechtbank door middel van een burgerlijke partijstelling voor de rechtbank of dagvaarding voor de politierechtbank.

Bevindt u zich in dit laatste geval, dan is het aangewezen een beroep te doen op een raadsman. De kosten en erelonen van uw raadsman zullen in vele gevallen gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

Wanneer de gevluchte persoon niet geïdentificeerd wordt, blijft u dan met lege handen achter?

Niet noodzakelijk. In bepaalde gevallen kan u zich tevens richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat u een vergoeding kan uitbetalen. De belangrijkste taak van het GMWF bestaat er in een schadevergoeding uit te keren aan verkeersslachtoffers die om de een of andere reden geen verhaal kunnen uitoefenen tegen een verzekeringsmaatschappij.

Let wel, wat de ongelukken betreft die zijn veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd voertuig (bijvoorbeeld in geval van vluchtmisdrijf) wordt alleen de schade die het gevolg is van lichamelijk letsel vergoed.