Gratis Rechtsbijstand

“Gratis” rechtbijstand advocatenkantoor

Indien u in het kader van een verkeersovertreding of verkeersongeval nood hebt aan juridische bijstand, weet dan dat de kosten van deze juridische bijstand in vele gevallen worden gedekt door uw rechtsbijstandverzekering.

Dit betekent dat u de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door u gekozen advocaat niet zelf zal moeten betalen maar dat deze kosten worden gedragen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De overgrote meerderheid van bestuurders van motorvoertuigen beschikt over een rechtsbijstandsverzekering.

De rechtsbijstandsverzekering zal normalerwijze tussenkomen van zodra er een gerechtelijke procedure aanhangig is of in het geval u slachtoffer werd van een verkeersongeval (berekening schadevergoeding) en er geen minnelijke regeling kan worden bereikt.

De bijstand van een gespecialiseerd advocaat inzake wegverkeer is met andere woorden veelal volledig gratis. Wenst u te weten of u een beroep kan doen op uw rechtsbijstandsverzekering voor het probleem waarmee u te maken heeft, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Vrije keuze van advocaat

Belangrijk is dat u steeds de vrije keuze van advocaat heeft.

U bent derhalve niet verplicht om akkoord te gaan met de aanstelling van de advocaat die door uw rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij wordt voorgesteld.

U kiest dus dan ook bij voorkeur voor een specialist inzake wegverkeer.