Snelheidsovertreding

Te snel gereden ?

Er is sprake van een snelheidsovertreding wanneer u zich niet houdt aan de maximumsnelheden die gelden op de Belgische wegen.

Of u een voorstel tot onmiddellijke inning kan worden gedaan door de politie, of u al dan niet zal moeten verschijnen voor de politierechtbank, … hangt af van de mate waarin u de maximaal toegelaten snelheid overschrijdt.

Via volgende link komt U rechtstreeks terecht op een tool waarin u zelf de gegevens van de door u begane snelheidsovertreding kan opgegeven en u de te verwachten straf kan berekenen: Bereken uw snelheidsboete

Wat riskeer ik?

Indien de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/u wordt overschreden binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of met meer dan 30 km/u op andere wegen, bestaat de mogelijkheid dat tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs wordt overgegaan.

Lichte snelheidsovertredingen worden meestal afgehandeld met een onmiddellijke inning.

Voor een snelheidsoverschrijding tot en met 10 km/u zal u een onmiddellijke inning krijgen van 50,00 euro.

Reed u meer dan 10 km/u te snel binnen de bebouwde kom of binnen een zone 30, erf, woonerf of schoolomgeving, dan zal u 10,00 euro per bijkomende km/u dienen te betalen.

Reed u meer dan 10 km/u te snel buiten de bebouwde kom, dan zal u 5,00 euro per bijkomende km/u moeten betalen.

Stel u werd geflitst binnen de bebouwde kom aan een (gecorrigeerde) snelheid van 63 km/u. In dit geval zal u een voorstel tot onmiddellijke inning worden overgemaakt voor een bedrag van 80,00 euro [(50,00 euro + (3 x10,00 euro)].

Zodra u meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank. Rijdt u op andere wegen meer dan 40 km/u te snel dan zal u eveneens verplicht worden gedagvaard voor de politierechtbank.

In beide gevallen is het niet mogelijk om de zaak af te handelen door middel van een onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

Het bedrag van de minnelijke schikking is gelijk aan het bedrag van de onmiddellijke inning vermeerderd met 13,00 euro.

Zodra u meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen, zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank en kan de zaak niet afgehandeld worden met een onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

Zodra u meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen, zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank en kan de zaak niet afgehandeld worden met een onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

Ook bij kleinere snelheidsovertredingen bestaat de mogelijkheid dat u zal moeten verschijnen voor de politierechtbank.

Kleinere snelheidsovertredingen worden meestal afgehandeld door een voorstel tot onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. Het kan evenwel zijn dat ook voor kleinere snelheidsovertredingen wordt overgegaan tot dagvaarding voor de politierechtbank, bijvoorbeeld wanneer deze werden begaan in combinatie met andere verkeersinbreuken.

In het geval u voor de rechtbank dient te verschijnen naar aanleiding van een snelheidsovertreding zal u worden veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 10,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

De rechtbank zal u een rijverbod moeten opleggen van minimaal 8 dagen tot 5 jaar indien u de maximaal toegelaten snelheid overschreed met meer dan 30 km/u in de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of met meer dan 40 km/u op andere wegen. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen en mits bijzondere motivatie in het vonnis kan de rechtbank daarvan afwijken.

In geval van het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid met meer dan 20 km/u en hoogstens 30 km per uur in de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, of in geval van het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid met meer dan 30 km/u en hoogstens 40 km/u op andere wegen kan de rechter – in het geval u zou worden gedagvaard – u een rijverbod opleggen van minimaal 8 dagen tot maximaal 5 jaar. Het opleggen van een rijverbod is in voorkomend geval facultatief, tenzij u een beginnende bestuurder bent.

Wanneer u als beginnend bestuurder de maximaal toegelaten snelheid met meer dan 20 km/u binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, of de maximaal toegelaten snelheid met meer dan 30 km/u op andere wegen overschrijdt, zal de rechtbank u een (verplicht) rijverbod moeten opleggen van minimaal 8 dagen tot 5 jaar. U zal bovendien uw theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Bij lichtere snelheidsovertredingen zal geen rijverbod worden opgelegd.

Herhaling

In geval van herhaling van een snelheidsovertreding binnen de drie jaar na een vorige veroordeling worden de door de rechtbank op te leggen geldboetes verdubbeld.

Wordt u binnen de drie jaar na een veroordeling wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding (meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde kom of meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde kom) of rijden zonder geldige verzekering opnieuw veroordeeld voor één van deze zware overtredingen, dan zal u de rechtbank u verplicht een rijverbod van ten minste drie maanden tot vijf jaar of voorgoed moeten opleggen. Tevens zal u moeten slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en uw praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens enkelvoudige herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding (meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde kom of meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde kom) of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 6 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Wordt u binnen de drie jaar na een vorige veroordeling waarbij u werd veroordeeld wegens dubbele herhaling opnieuw veroordeeld wegens vluchtmisdrijf, strafbare alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille), dronkenschap, het rijden onder invloed van drugs, een zware snelheidsovertreding of rijden zonder geldige verzekering dan zal de rechtbank verplicht zijn u een rijverbod op te leggen van minimaal 9 maanden en zal u alle 4 de examens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en praktisch rijexamen en geneeskundig en psychologisch onderzoek).

Noot i.v.m. opdeciemen: voor verkeersovertredingen tot en met 31.12.2016 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 6. Voor verkeersovertredingen vanaf 01.01.2017 dienen de geldboetes bepaald in de wet te worden vermenigvuldigd met 8.

Voorbeeld: Stel dat u bij vonnis van de politierechtbank d.d. 01.01.2017 werd veroordeeld wegens het plegen van een zware snelheidsovertreding. Op 15.06.2017 blies u vervolgens positief bij een alcoholcontrole. U had een alcoholintoxicatie van 1,6 promille. U zal opnieuw voor de rechtbank moeten verschijnen. Deze zal vaststellen dat u zich in staat van herhaling bevindt en u moeten veroordelen tot betaling van een geldboete van minimaal 1.600,00 euro (200,00 euro x 8) en een rijverbod van drie maanden. U zal eveneens een medisch en psychologisch onderzoek moeten ondergaan en uw theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.