Dagvaarding Politierechtbank

Procedure

Heeft u een dagvaarding gekregen om voor de politierechtbank te verschijnen, dan vindt u in de dagvaarding de dag, het uur en de plaats (het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) waar u moet verschijnen evenals de feiten die u ten laste worden gelegd.

Noodzaak bijstand advocaat

Indien u een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de politierechtbank, doet u er goed aan u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat inzake wegverkeer die met volle overtuiging uw belangen zal verdedigen. Neem hiervoor contact op met onze specialisten.

Betwist u de overtreding te hebben begaan of meent u dat er bepaalde omstandigheden in uw voordeel pleiten? Uw advocaat zal het dossier samen met u bespreken en de te volgen strategie bepalen.

Ook indien de aansprakelijkheid moeilijk kan betwist worden, doet u er goed aan zich te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat inzake wegverkeer. Deze zal in zijn pleidooi immers ook een belangrijk gewicht toekennen aan de op te leggen straf.