Tussenkomst rechtsbijstandsverzekeraar

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn rechtsbijstandverzekering?

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal onder meer tussenkomen in volgende gevallen:

 • U heeft nood aan juridische bijstand met het oog op uw strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank.
 • Uw rechtsbijstandverzekering zal de kosten dragen verbonden aan het verhalen van uw schade bij de aansprakelijke partij.
 • Afhankelijk van de verzekering die u afsloot, zal uw rechtsbijstandverzekering bijvoorbeeld tussenkomen in volgende gevallen:
  • burgerlijke partijstelling voor de politierechtbank indien het parket tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon overging;
  • dagvaarding voor de burgerlijke rechter indien het parket naliet om tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon over te gaan;
  • tussenkomst bij insolventie van de aansprakelijke persoon;
  • betwistingen met uw garagist;
  • kosten van een expertise met betrekking tot het voertuig dat u tweedehands aankocht;

Wenst u te weten of u een beroep kan doen op uw rechtsbijstandsverzekering voor het probleem waarmee u te maken heeft, neem dan contact op onze specialisten.

Zo is het een wijdverspreid misverstand dat de verzekering enkel tussenkomt voor de personen die de verzekering hebben afgesloten.

Stel bijvoorbeeld dat uw zoon / dochter met uw voertuig een ongeluk had. Weet dan dat ook zij veelal een beroep kunnen doen op de rechtsbijstandsverzekering die door u onderschreven werd en ook zij derhalve kunnen worden bijgestaan door een gespecialiseerd advocatenkantoor inzake wegverkeersrecht.

Indien u twijfelt of u dan wel de persoon die gebruik maakte van uw voertuig een beroep kan doen op de door u onderschreven rechtsbijstandsverzekering, aarzel ook dan niet om contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar/rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat.